top of page

Asiakas on vastuussa vuokratuista tuotteista. Mahdolliset rikkoutuneet tai puuttuvat tuotteet veloitetaan vuokra-ajan päätyttyä niiden täyden arvon mukaan.

Vuokrahinta pitää sisällään kolme vuorokautta ellei tuotteessa erikseen mainita. Pidemmälle vuokra-ajalle laskemme hinnan erikseen. Kaikki sivuillamme mainitut hinnat sisältävät 24% arvonlisäveron.

Vuokrattavana olevat astiat tulee palauttaa pestyinä ja hyvin kuivattuina ellei ole erikseen sovittu likaisten astioiden palautuksesta. Likaisista astioista laskutetaan aina erikseen sopimuksen mukaan.

Puiset pöydät eivät kestä vesisadetta, joten ne tulisi suojata sateelta. 

Toimituksessa kalusteiden vuokraan ei kuulu kalusteiden asettelu paikoilleen, eikä purku pinoihin. Mikäli kalusteita ei ole purettu pinoihin, veloitamme lisätyöhön kuluneesta ajasta 38€/h/henkilö. 

Teltta vaatii 1x1m suuremman tilan kuin mitä teltan koko on, jotta teltta saadaan pystytettyä. Tilaajan tulee tarkistaa tilan koko etukäteen. 

 

Teltan purussa somisteet, astiat ja muut tavarat on oltava pois teltasta sovittuna purkuaikana.
 

Mikäli teltan pystyttäjät eivät pääse aloittamaan työtä sovitulla asennuspaikalla esimerkiksi lukittujen porttien tai muiden paikalla olevien esteiden vuoksi tai purkaa telttaa teltassa olevien tavaroiden takia, veloitamme lisätyöhön kuluneesta ajasta 38€/h/henkilö.

 

Mikäli pakettiautolla ei pääse pystytyspaikan viereen, tulee tilaajan ilmoittaa kilometrimäärä etukäteen. Mikäli tätä ei ole ilmoitettu etukäteen, veloitamme lisätyöhön kuluneesta ajasta 38€/h/henkilö. 

 

Mikäli jo asennettua telttaa joudutaan purkamaan tai siirtämään väärän informaation takia, veloitamme lisätyöhön kuluneesta ajasta 38€/h/henkilö. 

Toimittajalla on oikeus siirtää pystytys- tai purkuaikaa tai olla vuokraamatta telttoja, jos vuokrauksen ajankohtana vallitsee myrsky tai ilmaantuu muu ylivoimainen este esimerkiksi kalustorikko.

Teltan rungon osien, painojen ja katon irroitus on kielletty turvallisuussyistä. 

Toimituksista on sovittava aina etukäteen ja niissä on erillinen veloitus.

Tilauksen voi peruuttaa maksutta 14 vuorokautta ennen. Tilauksen peruuntuessa 6-14 vuorokautta ennen tilaisuutta veloitamme 50% tilauksen loppusummasta. Tilauksen peruuntuessa 0-5 vuorokautta ennen tilaisuutta veloitamme tilauksen loppusumman kokonaisuudessaan.

Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.

Juhlamania käsittelee asiakastietojaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (engl. general data protection regulation, GDPR). Alta löytyy tarkat tiedot asiakastietojen käsittelystä ja rekisterin hallinnasta.

1. Rekisterinpitäjä      

Juhlamania Oy, y-tunnus 3011745-3

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö      

Otto Himilä, 040-8346976, info@juhlamania.com

3. Rekisterin nimi

Juhlamania Oy:n asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on palveluntarjoajan ja palvelun käyttäjän (asiakas) välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisätö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) sekä asiakkaan vuokratapahtumat (vuokrattu tuote, ajankohta ja muut vuokrausta yksilöivät tiedot).

   

6. Säännönmukaiset tietolähteet      ​​

Tiedot rekisteriin saadaan asiakkailta itseltään sopimuksen teon yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page