top of page

Asiakas on vastuussa vuokratuista tuotteista. Mahdolliset rikkoutuneet tai puuttuvat tuotteet veloitetaan vuokra-ajan päätyttyä niiden täyden arvon mukaan.

Vuokrahinta pitää sisällään kolme vuorokautta ellei tuotteessa erikseen mainita. Pidemmälle vuokra-ajalle laskemme hinnan erikseen. Kaikki sivuillamme mainitut hinnat sisältävät 24% arvonlisäveron.

Vuokrattavana olevat astiat tulee palauttaa pestyinä ja hyvin kuivattuina ellei ole erikseen sovittu likaisten astioiden palautuksesta. Likaisista astioista laskutetaan aina erikseen sopimuksen mukaan.

Tuotteet maksetaan ennakkoon joko laskulla niin, että maksu näkyy vuokranantajan tilillä viimeistään tilauksen noutopäivänä, tai kortti- tai käteismaksulla noudon yhteydessä. Toimitettavat tuotteet tulee maksaa ennakkoon laskulla. 

Toimituksista on sovittava aina etukäteen ja niissä on erillinen veloitus.

Tilauksen voi peruuttaa maksutta 14 vuorokautta ennen. Tilauksen peruuntuessa 6-14 vuorokautta ennen tilaisuutta veloitamme 50% tilauksen loppusummasta. Tilauksen peruuntuessa 0-5 vuorokautta ennen tilaisuutta veloitamme tilauksen loppusumman kokonaisuudessaan.

Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.

Juhlamania käsittelee asiakastietojaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (engl. general data protection regulation, GDPR). Alta löytyy tarkat tiedot asiakastietojen käsittelystä ja rekisterin hallinnasta.

1. Rekisterinpitäjä      

Juhlamania Oy, y-tunnus 3011745-3

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö      

Otto Himilä, 040-8346976, info@juhlamania.com

3. Rekisterin nimi

Juhlamania Oy:n asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on palveluntarjoajan ja palvelun käyttäjän (asiakas) välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisätö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) sekä asiakkaan vuokratapahtumat (vuokrattu tuote, ajankohta ja muut vuokrausta yksilöivät tiedot).

   

6. Säännönmukaiset tietolähteet      ​​

Tiedot rekisteriin saadaan asiakkailta itseltään sopimuksen teon yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page